Finanční trhy - struktura
(EK38)

Každý vyspělý ekonomický systém je postavený na fungujících tocích peněz.