Daňový systém
(EK36)

Daň je příjem veřejných rozpočtů, který ze zákona odčerpávánčást důhodů subjektu na nevratném principu