Personalistika
(EK34)

Mezi zaměstnanci a zaměstnavateli vznikají pracovně právní vztahy, které se řídí zákoníkem práce.