Marketing
(EK31)

Nauka o trhu, podnikatelské koncepc. Je to proces poznávání, předvídání, ovlivňování a uspokojování potřeb zákazníka.