Právní stránka obchodních vztahů
(EK25)

Obchodní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem řeší obchodní zákoník