Dlouhodobý majetek
(EK24)

Členění, pořízení, oceňování, odepisování a evidence dlouhodobého majetku