Podniková ekonomika
(EK23)

Zakládání podniku, majetková a kapitálová výstavba podniku, rozvaha