Obchodní zákoník
(EK22)

Upravuje vztahy mezi subjekty národného hospodářství a podnikateli