Subjekty národního hospodářství
(EK21)

Úvod do podnikání