Hodnocení národního hospodářství II
(EK16)

Ekonomická rovnováha a růst. Hospodářský cyklus. Ceny a inflsce. Nezaměstnanost. Mezinárodní obchod.