Hodnocení národního hospodářství I
(EK15)

Magický čtyřúhelník. Hrubý domácí produkt. Výpočet HDP.