Hospodářský proces
(EK13)

Fáze hospodářského procesu. Výrobní faktory.