Úvod do předmětu ekonomie
(EK 10)

Vstupní informace o ekonomii