Finanční gramotnost
(EK 28)

Skládá se z peněžní, cenové a rozpočtové gramotnosti