Pojišťovnictví
(Ek- 25)

Pojišťovnictví můžeme charakterizovat jako specifický ekonomický obor.