Pojišťovnictví
(Ek 25)

Pojišťovnictví můžeme charakterizovat jako specifický ekonomický obor.