Kapitálový trh
(EK40)

Kapitálový trh se zaměřuje na umisťování kapitálu