Course categories

Anglický jazyk 
 Gramatika 001
Český jazyk 
 Obecné poučení o jazyceSummary
 Slohová a komunikační výchovaSummary
 LexikologieSummary
 Zvuková stránka jazykaSummary
 TvaroslovíSummary
 SkladbaSummary
 PravopisSummary
Doprava a přeprava 
 Návěsti vstřícných návěstidel
 Plombování vozů
 Nákladní list a jeho náležitosti
 Objednávka vozu
 Věci vyločené z přepravy
 ČD Cargo - SPP
 Výluky
 Přejezdy
 Posun mezi dopravnami
 Zvláštní opatření při posunu
 Provádění posunu
 Posun
 Vlakové cesty
 Řízení drážní dopravy
 Organizování drážní dopravy
 Staniční a traťové zařízení
 Obecná ustanovení o dopravní službě
 ČD D2 Základní ustanovení
 Přechodná ustanovení
 Odchylné návěsti
 Návěsti speciálního určení
 Návěsti automatického blaku
 Návěsti při změně parametrů
 Návěsti na vozidlech
 Návěsti varovných návěstidel
 Návěsti nepřenosných návěstidel
 Návěstidla
 Návěsti pro organizování dopravy
 Návěsti vstřícných návěstidel
 Předpis ČD D 1
Ekonomie 
 Úvod do předmětu ekonomieSummary
 Finanční gramotnostSummary
 Finanční gramotnostSummary
 PojišťovnictvíSummary
 PojišťovnictvíSummary
 BankovnictvíSummary
 Burzy a burzovní obchodySummary
 Kapitálový trhSummary
 Peněžní trhSummary
 Finanční trhy - strukturaSummary
 Ostatní finanční nástrojeSummary
 Daňový systémSummary
 ManagementSummary
 PersonalistikaSummary
 Financování firmySummary
 MarketingSummary
 Ekonomický informační systémSummary
 Právní stránka obchodních vztahůSummary
 Úvod do předmětu ekonomieThis course allows guest users to enterSummary
 Dlouhodobý majetekSummary
 Podniková ekonomikaSummary
 Obchodní zákoníkSummary
 Základní ekonomické pojmyThis course allows guest users to enterSummary
 Subjekty národního hospodářstvíSummary
 Evropská unieSummary
 Hodnocení národního hospodářství IISummary
 Hodnocení národního hospodářství ISummary
 Trh a jeho zákonySummary
 Hospodářský procesSummary
Informační a komunikační technologie 
 Hardware
 Operační systémy
 Textové editory
 Tabulkové procesory
 Grafilka
Literární a estetická výchova 
 Preromantismus (sentimentalismus)Summary
 BarokoSummary
 Česká literatura 1. poloviny 20. stoletíSummary
 Česká literatura 19. stoletíSummary
 Česká literatura 2. poloviny 20. století
 Evropská literatura 19. stoletíSummary
 Klasicismus a osvícenstvíSummary
 Periodizace vývoje lidské společnostiSummary
 PojmySummary
 Renesance a humanismusSummary
 Starověká literaturaSummary
 Středověká literaturaSummary
 Světová literatura 1. poloviny 20. stoletíSummary
 Světová literatura 2. poloviny 20. stoletíSummary
Matematika 
 Úlohy pro didaktické testySummary
 Matematika 4Summary
 Matematika 1Summary
 Matematika 3Summary
 Matematika 2Summary
 MATEMATIKASummary
Německý jazyk 
 Reálie
Strojnictví 
 Progecad
 Stroje pro dopravu kapalin
 Stroje pro dopravu a stlačování plynů
 Zařízení pro úpravu technického prostředí
 Zařízení pro průmyslovou výrobu
 Výrobní stroje
 Motory
 Dopravní a manipulační prostředkySummary
Psychologie 
 Psychologie učení
 Aplikovaná psychologie
 Sociální psychologie
 Vývoj osobnosti
 Osobnost
Chemie 
 Jaderná energie
Elektrotechnika 
 Elektrotechnologie
 Elektrická měření
 Elektrické přístroje
 Elektrické stroje
 Základy elektrotechniky
Účetnictví 
 Základní účtování mezdSummary
 Základní účtování DHMSummary
 Základní účtování zbožíSummary
 Základní účtování materiáluSummary
 DPH a její účtováníSummary
 Účtování finančního majetku - bezhotovostní placeníSummary
 Účtování finančního majetku - hotovostní placeníSummary
 Účty syntetické a analytickéSummary
 Podvojný účetní zápisSummary
 Výsledkové účtySummary
 Rozvahové účtySummary
 Základy podvojného účetnictvíSummary
 Daňová evidenceSummary
 Zdroje financování majetkuSummary
 Majetek podnikuSummary
 Účetní dokladySummary
 Úvod do účetnictvíSummary
Fyzika 
 Převody jednotek
Nauka o splolečnosti 
Angličtina